Tisztelt Sportbarátaink, Támogatóink!


Tájékoztatásul közöljük, hogy a bíróság jogerősen elrendelte egyesületünk közhasznú jogállásával kapcsolatos változások nyilvántartásba vételét.

A Szegedi Törvényszék a 06-02-0002091. sorszám alatt nyilvántartott Fit World Sportegyesület (6723 Szeged, Dózsa Gy. utca 12.) civil szervezet változásbejegyzési eljárásában meghozta a 12.Pk.60.135/2004/44. számú V É G Z É S T :

A bíróság elrendelte a civil szervezetek nyilvántartásában az alábbi változások bevezetését:

A Fit World Sportegyesület civil szervezetet közhasznú szervezetté minősíti.

A közhasznúság kezdete: jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A módosított alapszabály kelte: 2015. szeptember 03.

A Szegedi Törvényszék a Fit World Sportegyesület civil szervezet változásbejegyzési eljárásában megállapítja, hogy a 12.Pk.60.135/2004/44. sz. végzése 2015. október 06. napján j o g e r ő r e emelkedett.

2015-10-06 20:50:32


Hozzászólások: